top of page

Zrównoważony Rozwój

Image by Paula Prekopova
Image by Appolinary Kalashnikova

Zrównoważony Rozwój musi uwzględniać współpracę rządu, samorządu, obywateli i biznesu. To szereg działań, które muszą się opłacać. Moja wizja to konkretne działania zmierzające do pełnej transformacji energetycznej, zrównoważonej produkcji energii, wzrostu bioróżnorodności i standardu zeroemisyjnych budynków.

Strategia na Zrównoważony Rozwój

01

Likwidacja monopolu spółek energetycznych 

Spółki energetyczne takie jak Tauron Energia stosują nieuczciwe praktyki rozliczeń rachunków za energię elektryczną. Polacy płacą nadwyżki, dostają faktury po kilku miesiącach zwłoki, bądź płacą wywindowane ceny w tzw. systemie prognoz. Należy z tym natychmiast skończyć. Wprowadzę zdecentralizowany system lokalnych dostawców energii elektrycznej oparty na Odnawialnych Źródłach Energii.

03

Nowe normy dla budynków

Nowe budynki muszą być zero-emisyjne i przystosowane do instalacji systemów OZE. Zakłady pracy będą mieć obowiązek wykorzystania dachu do instalacji paneli fotowoltaicznych. Zrównoważony rozwój to bilans energetyczny równy zeru.

05

Zielone Miasta

Temperatury na Placu Nowy Targ we Wrocławiu sięgają nawet 65 stopni. Będę walczył z ''betonozą'' miast, utworzę program dofinansowań do modernizacji i tworzenia zielonych rynków. Będę wspierał strategię rozwoju Smart Cities w Polsce. Stworzę przepis obligujący miasta do realizacji konkretnych zadań w zakresie inteligentnych miast. Zielone Smart City stanie się standardem.

07

Farmy fotowoltaiczne na nieużytkach rolnych

Wprowadzę przepis zachęcający rolników do instalacji paneli fotowoltaicznych na nieużytkach rolnych. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną będzie oznaczać zwolnienie z podatku od tego gruntu. Zrównoważony rozwój musi działać w dwie strony i musi się opłacać.

09

Woda to przyszłość. Retencja to bezpieczeństwo.

Program zakłada serię działań w postaci budowy Sieci Zbiorników Retencyjnych, poprawy Drenażu Naturalnego, odbudowy mokradeł i bagien, aby naturalnie gromadzić wodę, sadzenia Roślinności Retencyjnej, inicjowania zalesiania, zakładania łąk i zieleni przy ciekach wodnych, dofinansowania badań nad nowymi technologiami retencyjnymi, jak inteligentne systemy gromadzenia wody.​

11

Ustawa o Zanieczyszczeniu Światłem

W Polsce na wzór Parków Ciemnego Nieba musi powstać ustawa chroniąca niebo. Nadmiar światła nocą zaburza naturalne cykle życia dzikich zwierząt, wpływając negatywnie na całe ekosystemy. Nadmiernie jasne oświetlenie nocne to nie tylko marnotrawstwo energii, ale także koszty dla budżetu państwa i konsumentów. Ustawa pomoże w efektywnym wykorzystaniu energii.

02

Zielone Bastiony: Autostrady Życia i Obrony

To innowacyjny projekt tworzenia ekologicznych korytarzy migracyjnych dla zwierząt, przecinających cały kraj. Dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo na drogach, redukując ryzyko wypadków z udziałem zwierząt. Ponadto, poprawiają one bioróżnorodność i wspierają naturalne procesy ekosystemowe. Dodatkowo, te zielone przestrzenie mogą stanowić strategiczne miejsca kamuflażu dla sił zbrojnych. Na mapie kraju, te korytarze wyglądałyby jak zielone żyły, łączące różne ekosystemy i stanowiące naturalne mosty dla zwierząt.

04

Posadź hektar lasu, uzyskaj zwolnienie z podatku

Wykorzystajmy potencjał nieużytków rolnych i zachęćmy rolników do nasadzenia drzew. Dzięki takim nasadzeniom rolnik zostanie zwolniony z podatku od nieruchomości. Zrównoważony Rozwój wymaga współpracy korzystnej dla obu stron.

06

Prawo dla lokalnych producentów energii

Wprowadzę prawo, które umożliwi działalność lokalnym producentom energii. Podmiot indywidualny, który zainwestuje w farmę fotowoltaiczną będzie mógł sprzedawać energię elektryczną lokalnym odbiorcom. Zakończy to monopol firm energetycznych.

08

Edukacja Klimatyczna

Każdy uczeń szkoły podstawowej będzie brał udział w godzinie zajęć tygodniowo z edukacji klimatycznej - wykształcimy społeczeństwo świadome, innowacyjne, z postawami proekologicznymi i gotowe na wyzwania, które stawia przed nami zmieniający się klimat.

10

Budowa nowego Parku Narodowego

Ostatni Park Narodowy w Polsce powstał 22 lata temu. W dobie drastycznej utraty flory i fauny musimy tworzyć enklawy rozwoju bioróżnorodności.  

12

Ustawa o rozwoju mokradeł

Mokradła pełnią istotną rolę w zatrzymywaniu nadmiaru wody podczas powodzi, co może zmniejszyć ryzyko zalania obszarów miejskich i wiejskich. Mokradła działają jako naturalne oczyszczalnie, usuwając zanieczyszczenia z wody i poprawiając jakość wód gruntowych. To siedliska wielu unikalnych gatunków flory i fauny, w tym zagrożonych wyginięciem. Ustawa ta pomoże zachować i przywrócić równowagę w ekosystemach.

bottom of page