top of page

Konkretne strategie i projekty

Poniższe kategorie ze strategią i projektami ustaw to efekt pracy zespołu specjalistów i ekspertów branżowych. Wypracowane postulaty to nie górnolotne hasła, ale konkretne zapisy, które znajdą się w finalnych ustawach. Trzy obszary, na których się skupiam to Zrównoważony Rozwój, Przedsiębiorcy oraz Młodzież.

bottom of page